DON'T MISS
Home / Ghanaian Music / Keeny Ice – Come Thru (Lyrics)
#VMA20: Keeny Ice remains ‘Best rapper of the year’ at volta Music Awards.
#VMA20: Keeny Ice ‘Best rapper of the year’

Keeny Ice – Come Thru (Lyrics)

Intro:

Ne mè fùa né nà fù

Keeny Ice

Sè ɖa

Verse 1:

Nùkeke yawo mè aa nyè bé fan gbogbo ɖewo lè DM mè nem;

Wo lé fà àvi lè DM mè nem;

Lè wɔ alayi gbogbo lè DM mè nem;

Wo pàpam pii lè DM mè nem;

Be yewo ts3 be mè lè low key so how come;

Say the system be dull they want jam;

The vibes dierr everyday I dey knack am dey pack am;

E go soon come so keep calm;

My lines be killing them kpa;

Rap speedometer ɖè mè kù ge wòa ta;

Beat ɖekpekpe ne mè dzè edzi kò kpa;

Kaka nà kpɔ ko èɖu ɣè ŋe alì gli ata;

SoundCheck;

Hook:

Wɔ lè wɔzea mè (wɔ lè wɔzea mè)

Ne gàmè sù kò mè ɖà ge mìa ɖù I go come thru;

(Ɖè mè hẽ ge wòa kɔ ne mì kaba kaba tsàtsàtsà)

Èdɔwo li gbogboo za (èdɔwo li gbogboo)

Ne eɖo dzi kò mè kɔ ge ne mì I go come thru;

(Tà mì nɔ ready loo, ne mè ɖè pĩĩ kò mi dzo)

I swear to God I go come thru;

(Ne mì déé ɖe emè nem ɛɛ kò nyea mè vava ge tsàtsàtsà)

I go come thru;

(Ye ma, ta ɖe, ne mè ɖè pĩĩ kò mi dzo)

Whether rain or shine I go come through;

(Ne mì déé ɖe emè ne nyea-nyea kò mè vava ge tsàtsàtsà)

I go come thru;

(Eee mè be ne mè ɖè pĩĩ kò mi dzo)

I swear to God I go come thru;

Verse 2:

See,

This no be just any song, ebe things;

That be why I pull up on a beat by timz;

Mia ŋtɔ mì fù be nyàtsutsu aa me nye egba mè dzè egɔme oo ɖe you know I be killing it since;

Èdɔwo lì gbogboo, èdɔ li za;

Vɔa nyè me lè tsi dzì oo, nyea ɖèkò me sã;

Mè da ge de youtube dot com slash Keeny Ice, ne mì dzim ɛɛ ko mì yì fima tsà;

Nuɖekpekpe fans wo lè dzi aa nyea me wɔ ge;

Ne wo na be nyè be alì glɔ hã me dzɔ ge;

They be my ride or die tà ne mè ga ya dzè aɖaʋa hã ne wo be ma ɖè kukua ta mè ɖè ge tsà;

Hook:

Wɔ lè wɔzea mè (wɔ lè wɔzea mè)

Ne gàmè sù kò mè ɖà ge mìa ɖù I go come thru;

(Ɖè mè hẽ ge wòa kɔ ne mì kaba kaba tsàtsàtsà)

Èdɔwo li gbogboo za (èdɔwo li gbogboo)

Ne eɖo dzi kò mè kɔ ge ne mì I go come thru;

(Tà mì nɔ ready loo, ne mè ɖè pĩĩ kò mi dzɔ)

I swear to God I go come thru;

(Ne mì déé ɖe emè nem ɛɛ kò nyea mè vava ge tsàtsàtsà)

I go come thru;

(Ye ma, ta ɖe, ne mè ɖè pĩĩ kò mi dzo)

Whether rain or shine I go come through;

(Ne mì déé ɖe emè ne nyea-nyea kò mè vava ge tsàtsàtsà)

I go come thru;

(Eee mè be ne mè ɖè pĩĩ kò mi dzo)

I swear to God I go come thru; 2X

END.

 

 

 

Thanks for reading from our site Vibezafric.com; Kindly subscribe for notifications and more updates. Remember to share and send us your contributions!.

 

SPREAD QUICK UPDATE
ADVERTISE WITH US

About Vibez Afric

Your African Showbiz stationary Hub. Enlightening on issues current and beyond visionary! To guide and protect you to rebuild your Brand across African. Vibezafric is a media organization finding and characterizing society. Vibezafric gives inclusion on a full range of weighty music that fills in as a portal to multifaceted societies and networks. Settled as one of the first voices in online media, impact to characterize and make the bleeding edge in sound, expressions that's just the beginning. Vibezafric interfaces a worldwide crowd to African culture and its worldwide diaspora through real substance and vivid encounters. Contacting a differing crowd the world over, VibezAfric is the biggest goal crossing over African craftsmanship, music, style, legislative issues and more across social limits. Your Home Of African Vibez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Trey La - Graaarmy Vol 1 (Full Album)

Trey La – Graaarmy Vol 1 (Full Album)

Highly rated Ghanaian musician – Trey LA finally drops his ...